Aanleveren

Concept en uitvoering

Wij kunnen ons voorstellen dat het niet lukt om de advertentie in het juiste formaat aan te leveren en bieden u daarom de mogelijkheid om het door ons op te laten maken. Ook zijn wij uw gesprekspartner om over de inhoud van uw advertentie te sparren.

Aanleverformaten

Advertenties kunnen in de volgende formaten worden aangeleverd:

 • PNG (zonder transparantie)

Bij de opmaak van de advertenties dient met het volgende rekening te worden gehouden:

 1. Content dient gelijk aan de schermresolutie te worden aangeleverd. Bestanden die groter zijn zullen worden geschaald.
 2. Afbeeldingsgrootte: 416 x 288 pixels
 3. Resolutie: 72 dpi
 4. Color mode: RGB
 5. Zorg voor contrasterende kleuren
 1. De tekst dient op ware grootte minimaal een afmeting te hebben van minimaal 45 cm hoog
  (formaat scherm is 3,25 x 2,25 meter)
 2. Gebruik schreefloze letters voor optimale leesbaarheid
 3. Gebruik maximaal 8 woorden in uw artwork

Zie ook TIPS voor meer informatie.

Aanleverinstructie

Bij het aanleveren van het materiaal graag ons offerte- of ordernummer vermelden, naam opdrachtgever, de start- en einddatum van de campagne en de weergave frequentie vermelden. Het bestand dient vijf werkdagen voor de start van de campagne aangeleverd te zijn. De campagne krijgt doorgang na betaling van de factuur.

Inhoud

De verantwoordelijkheid van de inhoud van de advertentie ligt bij de opdrachtgever. Display Media Hollands Kroon B.V. behoudt zich het recht zonder opgave van reden advertenties te weigeren. Uiteraard vindt dan restitutie plaats. Voor alle aangeleverde bestanden geldt dat de copyright rechten gerespecteerd dienen te worden. Display Media Hollands Kroon B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deze rechten geschonden zijn.